FAQ | Gebruiksvoorwaarden | Contact | Partners | © 2023 Wikaza

FAQ's ZELFBOUW


Waar is Wikaza voor?
Wikaza is een onafhankelijk platform voor Zelfbouw en particulier initiatief. De 'vraag' van particulieren is daarbij leidend, het 'aanbod 'van professionals en belanghebbenden ondersteunend. Wikaza wordt mogelijk gemaakt door funding van publieke en private belanghebbenden op het gebied van particulier (mede) opdrachtgeverschap. Tot nu toe hebben als funding partners bijgedragen: gemeenten Amsterdam, Den Haag, Zaanstad, Amersfoort, Utrecht en Zwolle, de provincie Utrecht en de stadsregio Haaglanden. De ontwikkelaars Blauwhoed en Era Contour steunen Wikaza ook omdat zij geloven in een nieuw internet-platform die in een vroeg stadium communicatie tussen vraag en aanbod mogelijk maakt. Ondanks de steun van veel publieke en enkele private partijen blijven we als platform onafhankelijk. Ons doel is en blijf het zo goed mogelijk en gratis faciliteren van individuele woon-consumenten in het realiseren van hun woondroom.

Waarom zelf bouwen als je ook een kant en klare woning kunt kopen?
In Nederland zijn we gewend om huizen kant en klaar te kopen of te huren. Maar dit heeft ook zijn prijs. Iedereen die een rol heeft gehad in de realisatie van je woning zal daarop iets hebben verdiend. Van de oorspronkelijke grondeigenaar, de gemeente en de projectontwikkelaar tot en met de architect, de constructeur, de aannemer, de installateur, de schilder, het reclamebureau, de makelaar en de notaris. Het leuke van zelfbouw is dat je zelf de regie hebt en zelf bepaalt wat je bereid bent waarvoor uit te geven, wie je waarvoor inhuurt en wat je eventueel zelf doet. Daardoor kan al gauw 20% tot zelfs 40% op de totale kosten worden bespaard. Je houdt dus meer over om te besteden aan de dingen die jij belangrijk vindt.

Waarom met een groep bouwen, is dat niet veel te ingewikkeld?
Natuurlijk is het ingewikkelder om een woonproject samen te realiseren dan alleen. Maar daar staan ook grote voordelen tegenover. Belangrijkste is misschien wel dat grotere groepskavels en/of gebouwen naar verhouding veel goedkoper kunnen worden aangekocht dan individuele kavels of woningen. Dit komt vooral door de huidige marktomstandigheden, waarin marktpartijen nauwelijks meer in staat zijn om dergelijke locaties op risico zelf te ontwikkelen en ook steeds meer moeite ondervinden om rente over leningen waarmee ze deze locaties hebben aangekocht nog op te brengen. Particulieren die zichzelf als bouwgroep organiseren hebben daardoor op dergelijke locaties een absurd goede onderhandelingspositie.

Zijn er nog andere voordelen van bouwgroepen?
Een ander voordeel is dat je de locatie niet alleen goedkoper aankoopt, maar de woning veelal ook goedkoper kunt realiseren. Met name doordat werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden ingekocht en kosten van bijzondere gemeenschappelijke voorzieningen kunnen worden gedeeld met andere bewoners. Een ander voordeel van een bouwgroep is dat er vaak veel kennis en kunde aanwezig is, niet alleen van bouwgroepleden zelf, maar ook van vrienden en bekenden, waardoor je minder afhankelijk bent van mensen die moeten worden ingehuurd. 

Zijn de kavels die momenteel worden aangeboden niet veel te duur?
Veel van de kavels die nu worden uitgegeven zijn nog geprijsd naar de tarieven van voor de financiƫle en economische crisis. Meestal zijn hierin ook kosten verrekend voor de aanleg van gemeenschappelijke infrastructuur zoals wegen, nutsvoorzieningen, riolering, groen, openbaar gebied en maatschappelijke voorzieningen. De uiteindelijke prijs van kavels wordt natuurlijk bepaald door vraag en aanbod, de prijs die men ervoor hebben wil en wat de markt ervoor over heeft. Het ligt dus voor de hand dat prijzen zullen dalen, wanneer voor het huidige aanbod te weinig belangstelling is en zullen stijgen wanneer de vraag groeit. Ook kunnen kavels tijdelijk van de markt worden gehaald totdat de markt weer aantrekt.


FAQ's WIKAZA

Is WIKAZA wel vrijblijvend?
Jawel, Wikaza is vrijbijvend. De enige verplichting die u zelf aangaat is dat als u een bouwgroep of initiatief aanmaakt dat u dan reageert op verzoeken van mensen die in uw concept of project geinteresseerd zijn. Als u dat niet doet zal uw initiatief niet van de grond komen. Verder zijn er geen verplichtingen.

Moet ik inloggen?

U kunt onze site bezoeken zonder u in te loggen. Het enige nadeel is dat u dan elke keer uw voorkeuren moet aangeven en dat we uw voorkeuren niet kunnen verwerken in ons aanbod. Als u zich bij een bouwgroep of initiatief wilt aansluiten moet u ook inloggen. Anders weet een bouwgroep immers niet wie zich bij hen wil aansluiten, en naar welk email-adres de toegang kan worden verstuurd.

Hoe voeg ik op Wikaza een foto bij mijn profiel?
Als je ingelogd bent kun je je profiel bewerken door in de rechterbovenhoek op de knop met je eigen naam te klikken. Dan kom je in de pagina profiel overzicht, met je initiatieven en interessante locaties.
Rechts in het midden van het scherm klik je op bewerk profiel. Dan kom je in de pagina profiel beheren. Bij afbeelding kun je dan een foto of logo toevoegen.

Verkoopt Wikaza adressen aan derden?
Wij garanderen uw privacy en zullen uw individuele gegevens NOOIT aan derden doorspelen, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft,

Hoe achterhaal ik mijn wachtwoord, als ik dat vergeten ben?
Je kunt dit eenvoudig zelf opvragen. Ga naar inloggen en klik onderin op 'wachtwoord
vergeten'. De rest spreekt voor zich.

Hoe achterhaal ik mijn gebruikersnaam als ik die vergeten ben?
Als inloggen niet lukt omdat je je gebruikersnaam vergeten bent kun je die gegevens
terugvinden in de mail die je van Wikaza gekregen hebt nadat je jezelf aangemeld hebt.

Kan ik als zakelijke gebruiker een initiatief aanmaken?
Jazeker! Lang niet alle particulieren voelen zich aangetrokken tot  particuliere initiatieven. Velen zien ook de voordelen van een zakelijk initiatief, waarin al een en ander vast ligt, maar waar wel nog ruimte is voor eigen inbreng. Zakelijke leden kunnen daarom ook een initiatief starten op Wikaza. 

Wat is een initiatief?
Een initiatief is het begin van een mogelijke bouwgroep. Door een initiatief te starten geef je aan dat je met een groep samen een woonproject zou willen beginnen. Andere gelijkgestemden kunnen je dan vinden en, indien gewenst, aan je initiatief gekoppeld worden.

Betekent bouwgroep dat je moet gaan bouwen?
Nee, de term verplicht tot niets. Met de term bouwgroep bedoelen we het geheel aan initiatieven, concepten, projecten en bouwprojecten. Het kunnen dus al heel concrete bouwprojecten zijn, maar meestal zijn het nog verkenningen; is er behoefte aan een bepaald concept?

Kunnen architecten, procesbegeleiders en dergelijke me benaderen als ik een initiatief aan heb gemaakt?
Nee, uw privacy is bij ons gegarandeerd. Professionals kunnen de algemene informatie van je initiatief zien en je gebruikersnaam, maar niet je telefoonnummer of je e-mailadres. Mocht je niet herkend willen worden op naam dan bestaat er ook de mogelijkheid om bij gebruikersnaam een alias of schuilnaam in te vullen.

Ik heb problemen met inloggen, wat te doen?
De eerste keer dat u inlogt krijg u thuis een internet-link. Als u deze aanklikt herkent onze computer u voortaan als lid. Hierna kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om in te loggen. Lukt het steeds niet?  Stuur een mail naar info@wikaza.nl en u krijgt een uitgebreide handleiding thuis. Als het dan nog steeds niet lukt bellen we u om u te helpen als u daar prijs op stelt.